Įgyvendinamas 5-is ES sankcijų paketas

Europos Sąjunga (ES) priėmė 5-ąjį sankcijų Rusijai ir Baltarusijai paketą. Jame buvo atsižvelgta į Baltijos šalių ir Lenkijos transporto ministrų ir premjerų raginimus priimti sprendimus...

Išrinkta nauja Asociacijos valdyba

2022 m. kovo 2 dieną vykusiame Asociacijos narių susirinkime naujai dviejų metų kadencijai išrinkti valdybos nariai. Juo tapo Vytautas Lygnugaris (valdybos pirmininkas), atstovaujantis Limarko laivininkystės...

Paminėtas laivyno 100-tis

Susisiekimo ministras Marius Skuodis, paminėdamas prekybinio laivyno 100-tį , susitiko su jūrinių organizacijų vadovais. Susitikimo metu aptarti aktualūs klausimai, pasidalinta mintimis apie ateities darbus. Vienu...

Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į sudėtingą dėl pasaulinės...

Perkelta direktyva dėl medicinos atsargų laivuose

Lietuva perkėlė į Lietuvos Respublikos teisę 2019 m. spalio 24 d.  Europos Bendrijos direktyvos (ES) 2019/1834, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos...

Forumas prekybinio laivyno 100-čiui paminėti

Šiais metais minint prekybinio laivyno 100-metį, lapkričio 6 dieną Lietuvos jūrų muziejus organizavo istorinį forumą “Kiek metų Lietuvos laivynui?“. Forume dalyvavo istorikai: Romualdas Adomavičius (Lietuvos...