Išrinkta nauja Asociacijos valdyba

2022 m. kovo 2 dieną vykusiame Asociacijos narių susirinkime naujai dviejų metų kadencijai išrinkti valdybos nariai. Juo tapo Vytautas Lygnugaris (valdybos pirmininkas), atstovaujantis Limarko laivininkystės...

Paminėtas laivyno 100-tis

Susisiekimo ministras Marius Skuodis, paminėdamas prekybinio laivyno 100-tį , susitiko su jūrinių organizacijų vadovais. Susitikimo metu aptarti aktualūs klausimai, pasidalinta mintimis apie ateities darbus. Vienu...

Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į sudėtingą dėl pasaulinės...

Perkelta direktyva dėl medicinos atsargų laivuose

Lietuva perkėlė į Lietuvos Respublikos teisę 2019 m. spalio 24 d.  Europos Bendrijos direktyvos (ES) 2019/1834, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos...

Forumas prekybinio laivyno 100-čiui paminėti

Šiais metais minint prekybinio laivyno 100-metį, lapkričio 6 dieną Lietuvos jūrų muziejus organizavo istorinį forumą “Kiek metų Lietuvos laivynui?“. Forume dalyvavo istorikai: Romualdas Adomavičius (Lietuvos...

Japonijos verslo delegacija Klaipėdoje

Šiandien Japonijos korporacijų Hitachi, Sojitz, Shimizu, Mitsui O.S.K., Marubeni, Mitsubishi atstovams buvo pristatyti Klaipėdos uosto pranašumai ir pajėgumai, aptarti ekonominiai uosto rodikliai, krovos galimybės, vykdomi...