Klaipėdoje lankosi garsaus laivų statytojo Lindenau giminaičiai

Centre P.Lindenau anūkas – Konrad Göke

1923 m., kai Klaipėda atiteko Lietuvai, 35 m. P.V.Lindenau jau buvo žinomas vietos verslininkas, inžinierius ir laivų statytojas. Dar 1918 m. jis įsigijo Klaipėdos laivų dailidžių kooperatinės bendrovės teritoriją ir joje įkūrė laivų statyklą. Ji buvo pavadinta “Schiffswerft Memel Lindenau & Cie., Eizen – und Holzschiffbau, Maschinenfabrik und Giesserei

Pats P.V.Lindenau nebuvo tik jos savininkas ar pelno skaičiuotojas. Jis tuo pat metu buvo ir pagrindinis šios gamyklos konstruktorius, ir inžinierius. 1922 m. rudenį P.V.Lindenau laivų statykloje nuleistas pirmasis Klaipėdoje pastatytas plieninis jūrinis laivas – 69 m ilgio garlaivis “Cattaro”. Pastatyti šį laivą buvo užsakiusi Vokietijos laivininkystės bendrovė “Hapag” iš Hamburgo.

1923–1945 m. P.V.Lindenau laivų statykloje pastatyta virš 80 įvairaus tipo laivų, plaukiojančių dokų ir uosto kranų.

Džiugu buvo susitikti su P.Lindenau giminaičiais ir padėkoti jiems už jų senelio/prosenelio nuostabius darbus, kurie neabejotinai turtino Klaipėdos miestą.

Jaunoji P.Lindenau karta – Klara Baues, Paul Geller, Elisabeth Geller