Pasirašytas memorandumas dėl Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo

Šiandien verslo asociacijų vadovai pasirašė memorandumą kviečiantį verslo bendroves prisidėti prie Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo. Fondas yra įsteigtas Klaipėdos universiteto ir verslo įmonių iniciatyva. Šis fondas išimtinai veikia Klaipėdos universiteto naudai su tikslu stiprinti universiteto konkurencingumą, remti pažangiausius mokslinius tyrimus ir projektus, pritraukti ir išlaikyti talentingiausius mokslininkus ir dėstytojus, skatinti gabiausius studentus. Savu ruožtu, universitetas palaiko KU Ateities fondo veiklą, kaip galimybę konsoliduoti Klaipėdos universitetui skiriamas paramos lėšas ir naudas.

Jūrinio verslo ir pramonininkų atstovai memorandumo pasirašymo metu