Apie mus

1997 – 98 metais Lietuvos respublikos susisiekimo ministerija ir laivų savininkai pradėjo diskusijas dėl būtinybės steigti laivų savininkus atstovaujančią asociaciją. 1999 m. sausio 7 d. įvyko laivų savininkų asociacijos steigimo iniciatyvinės grupės susirinkimas. Jame dalyvavo AB „Klaipėdos transporto laivynas“ prezidentas Arsenij Bič, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ prezidentas Artūras Gedgaudas, UAB „Limarko“ generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris, UAB „Passat“ direktorius Sergej Žekanis. Susirinkime svečio teisėmis dalyvavo Klaipėdos uosto kapitono pavaduotojas Ričardas Lučka.

1999 m. vasario 2 dieną buvo pasirašyta Asociacijos steigimo sutartis. Vasario 19 dieną buvo įregistruota laivų savininkų asociacija (LSA). Jos steigėjais tapo „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL), „Klaipėdos transporto laivynas“ (KTL), UAB „Passat“ ir UAB „Limarko“. Pirmuoju asociacijos prezidentu ir administracijos vadovu buvo paskirtas ilgametis Lietuvos jūrų laivininkystės vadovas kapitonas Antanas Anilionis.

1999 m. kovo 8 dieną UAB “Baltlanta“ tapo pirma bendrove, įstojusia į Asociaciją. 1999 m. balandžio mėnesį LSA buvo patvirtinta asocijuota Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos (LPK) nare.

1999 m. birželio 1 d. susisiekimo ministerijoje kartu su laivų savininkų asociacija vyko pasitarimas – konferencija „Kaip išsaugoti Lietuvos laivyną“. Konferencijos metu akcentuota, kad ypatingai svarbu sudaryti palankias verslo sąlygas, kad išsaugoti laivyną ir tuo pačiu jį didinti.       

1999 m. gruodžio 29 dieną  laivų savininkų asociacijai buvo suteiktas Lietuvos laivų savininkų asociacijos pavadinimas (LLSA).