Priimti laivybos verslui svarbūs įstatymų pakeitimai

2023 m. sausio 6 dieną Lietuvos Prezidentas pasirašė Susisiekimo ministerijos inicijuotus prekybinę ir saugią laivybą reguliuojančius įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama, kad augtų laivų su Lietuvos vėliava skaičius, didėtų šalies jūrinio sektoriaus konkurencingumas ir būtų kuriamos naujos darbo vietos jūrinėje laivyboje. Kartu tai sudaro sąlygas įregistruoti pirmąjį šalies suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGD) laivą-saugyklą „Independence“ Lietuvos jūrų laivų registre.

Nuo 2023 m. gegužės 1 dienos įsigaliojus įstatymų pakeitimams, laivo įgulą galės sudaryti ne mažiau kaip ketvirtadalis (vietoje anksčiau galiojusios 50 proc. taisyklės) ES, Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Šveicarijos piliečių. Laivo kapitonu galės tapti ne tik ES ir EEE valstybių piliečiai, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) bei NATO priklausančių valstybių narių piliečiai. Taip pat, norint paskatinti kolektyvines derybas ir taip susitarti dėl jūrininkams patrauklesnių darbo sąlygų, numatyta galimybė netaikyti laivų įgulų sudėties kvotos, jei yra sudaryta kolektyvinė sutartis. Taip pat įstatymu įtvirtinta, kad kai Lietuvos Respublikoje visoje ar dalyje teritorijos yra paskelbiama nepaprastoji padėtis, nepaprastosios padėties metu negali būti sudaromos darbo sutartys su jūrininkais, kurie yra valstybių, dėl kurių veiksmų Lietuvos Respublikoje įvesta nepaprastoji padėtis, piliečiai, išskyrus asmenis, kurie turi dokumentą, suteikiantį ar patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Siekiant sudaryti sąlygas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios infrastruktūros – suskystintų gamtinių dujų terminalo – tinkamai ir nepertraukiamai veiklai, leista saugios laivybos valdymo sistemos bendrovei būti įsisteigusiai ne tik Lietuvoje, bet ir ES, EEE valstybėse narėse, Šveicarijoje arba Jungtinėje Karalystėje.

Be to, siekiant palengvinti jūrų laivų įsigijimo finansavimo sąlygas ir paskatinti jūrų laivų registravimą Lietuvos jūrų laivų registre, jūrų laivai, išskyrus SGD laivą-saugyklą, buvo prilyginti kilnojamiesiems daiktams. Patvirtinus Saugios laivybos įstatymo pakeitimus, kartu sudaromos palankesnės laivybos bendrovės steigimo sąlygos, įtvirtinama galimybė locmanui vesti laivą nuotoliniu būdu, nustatomi aiškesni reikalavimai jūrininkus rengiančioms mokymo įstaigoms bei ūkio subjektams, vykdantiems su saugia laivyba susijusias veiklas.