Laivybos verslo atstovas tapo Ispanijos garbės konsulu

Vytautas Lygnugaris, „Limarko“ laivybos ir logistikos grupės vadovas, Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas birželio mėn. buvo paskirtas  Ispanijos garbės konsulu Klaipėdoje. Vytautą Lygnugarį susirinkusiems svečiams pristatė Ispanijos Karalystės ambasadorius José Maria Robles Fraga.

Tokio konsulato atidarymas Lietuvos uoste rodo Ispanijos norą teikti labiau prieinamą pagalbą Ispanijos šalies piliečiams, gyvenantiems Klaipėdoje ar šalia jos. Šiais metais yra minimas diplomatinių santykių tarp Ispanijos ir Lietuvos užmezgimo šimtmetis.

dienraščio “Vakarų Ekspresas” nuotrauka