Baltajame laivų vėliavų sąraše – ketvirtus metus iš eilės

Tradiciškai kiekvienų metų birželio mėnesį yra skelbiami Paryžiaus savitarpio supratimo memorandumo (Paryžiaus memorandumas) patvirtinti Baltasis, Pilkasis ir Juodasis vėliavų valstybių sąrašai. Laivai su Lietuvos vėliava, į prestižinį ir garbingiausią Baltąjį vėliavų sąrašą sugrįžę 2019 metais, jame laikosi jau ketvirtus metus iš eilės.
Pagrindinis Paryžiaus memorandumo tikslas – užkardyti standartus neatitinkančių laivų eksploatavimą, o tam tikrais atvejais ir iš viso uždrausti įplaukti į regiono uostus. Laivams, kurie plaukioja su šalies, kuri yra Baltajame sąraše, vėliava, draudimai įplaukti į Paryžiaus memorandumo uostus dėl sulaikymų netaikomi.