Minime žymiausio Lietuvos jūrų kapitono Liudviko Stulpino jubiliejų

Gruodžio 4 dieną paminėjome pirmojo nepriklausomos Lietuvos jūrų uosto vadovo ir uosto kapitono Liudviko Stulpino 150-ąsias gimimo metines.  Kopgalyje, kur palaidotas savo gyvenimą jūrai pašventęs kapitonas, visa jūrinė bendruomenė pagerbė jo atminimą. Kapitonas Liudvikas Stulpinas ne tik vagono jūrų platybes, bet ir buvo politikas. 1918 m. jis tapo naujai sukurtos Lietuvos Respublikos konsulu Liepojoje. 1923 m., kai Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą, jis pakviečiamas vadovauti Klaipėdos uostui. L.Stulpinas su šeima persikėlė į Klaipėdą, tapo pirmuoju Klaipėdos uosto viršininku, uosto kapitonu ir ėjo šias pareigas iki 1933 m. gruodžio. 1934 m. liepos 15 d. palaidotas Kopgalio kapinaitėse. L. Stulpinas rūpinosi laivyno steigimu, uosto ir jūrų verslo plėtra, buvo Lietuvos jūrininkų sąjungos garbės pirmininkas.
 Nemažai metų L. Stulpinas buvo tolimojo plaukiojimo kapitonas. Būtent jo garlaivis „Birma“ priėmė garsiojo laivo „Titanikas“ nelaimės signalą ir išskubėjo į pagalbą.