Lietuva pagerina savo pozicijas MOU laivų vertinimo sąraše

Remiantis 2021 m. liepos 1 dienos Paryžiaus susitarimo memorandumo komiteto paskelbta informacija, Lietuva pakilo iš 39–ios į 34 vietą „baltajame“ sąraše, Latvija pakilo iš 32 į 27 vietą, o Estija iš 38 -ojo „baltojo“ sąrašo pateko į „pilkojo“ sąrašo 1 vietą. Į „baltąjį sąrašą“ patenka valstybių vėliavų laivai, kurių sulaikymo rodiklis yra nuolat žemas.

2020 m. buvo fiksuojami šie penki dažniausi trūkumai: „ISM“ kodekso nesilaikymas (4,65%, 1298), „priešgaisrinės durys / angos ugniai atspariuose skyriuose“ (3,07%, 857), „jūrininkų darbo sutartys“ (1,9%, 530), „Mašinų skyriaus švara“ (1,43%, 400) ir „jūriniai leidiniai“ (1,36%, 381).

Paryžiaus susitarimo memorandumas buvo sukurtas 1982 m., siekiant pateikti bendrą požiūrį į uosto valstybės kontrolės klausimus ir laivų bei jūrininkų saugumą regione.

2018–2020 metais buvo atlikta 101 su Lietuvos vėliava plaukiojančių laivų patikra, 1 laivas sulaikytas.

Daugiau informacijos:

https://www.parismou.org/2020-performance-lists-paris-mou