Pareiškimas dėl Rusijos Federacijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą

Laivų savininkų asociacijos palaiko ES sankcijų paketą. Mes, laivybos asociacijos, griežčiausiai smerkiame Rusijos vykdomą karą ir invaziją į suverenią Ukrainos valstybę. Siaubingas Rusijos sprendimas įsiveržti į Ukrainą, ir šio sprendimo pasekmės turi sunkių padarinių Ukrainos žmonėms ir turi būti nedelsiant nutrauktas. Tarptautinė bendruomenė, įskaitant ES, JAV ir Jungtinę Karalystę, įvedė reikšmingas sankcijas Rusijai.
Mes, kaip laivybos asociacijos, tvirtai palaikome priemones, priimtas karui nutraukti, ir ES priimtas sankcijas. Palankiai vertiname tai, kad ES valstybės narės priėmė 5-ąjį sankcijų paketą, įskaitant siūlomas sankcijas jūrų transportui.
Esame pasirengę remti tolesnes Europos Sąjungos ir jos partnerių priimtas priemones, kuriomis remiama Ukraina, įskaitant priemones jūrų sektoriuje, siekiant įgyvendinti reikalavimą, išdėstytą kovo 2 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtoje rezoliucijoje, kad Rusija turi “nedelsiant, visiškai ir besąlygiškai išvesti visas savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos tarptautiniu mastu pripažintose ribose”.
Raginame Rusiją nutraukti karo veiksmus ir gerbti tarptautinę teisę bei žmogaus teises, įskaitant visų nukentėjusių jūreivių apsaugą ir gyvybių jūroje apsaugą.

Pasirašo: Norvegijos, Vokietijos, Nyderlandų, Estijos, Lietuvos, Belgijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės laivų savininkų asociacijos.