Įgyvendinamas 5-is ES sankcijų paketas

Europos Sąjunga (ES) priėmė 5-ąjį sankcijų Rusijai ir Baltarusijai paketą. Jame buvo atsižvelgta į Baltijos šalių ir Lenkijos transporto ministrų ir premjerų raginimus priimti sprendimus dėl laivų ir auto vilkikų europiniu lygmeniu. Tikimasi, kad tai ne tik stipriai apribos šių valstybių prekių judėjimą, bet ir ženkliai paveiks jų transporto sektorių.

Taikomomis sankcijomis uždrausta bet kuriam su Rusijos vėliava plaukiojančiam laivui įplaukti į bet kurį ES uostą. Šis draudimas galioja ir laivams, kurie po vasario 24 d., kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, pakeitė Rusijos vėliavą arba registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą arba registrą. Draudimas galioja ir Rusijos vėliavos pramoginiams laivams bei jachtoms. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo draudimo ir leisti įplaukti į savo uostus, jei tai būtina, be kita ko, perkant ar gabenant:

– energetikos produktus (įskaitant anglis ir kietąjį iškastinį kurą iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.) ir branduolinį kurą. Titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, be to, tam tikrų cheminių medžiagų ir geležies produktus. Žemės ūkio ir maisto produktus ir trąšas.

Draudimai įsigalioja nuo balandžio 16 dienos.

Rusijos ir Baltarusijos vilkikams uždraudžiama vežti krovinius keliais ES teritorijoje. Draudimas netaikomas tranzitui per ES tarp Kaliningrado srities ir Rusijos bei paštui gabenti Į ES teritoriją norintiems įvažiuoti šių šalių vilkikams draudimas įsigalioja nedelsiant po sankcijų paskelbimo. Norintiems išvykti iš ES šių šalių vilkikams suteikiamas 7 dienų terminas