Išrinkta nauja Asociacijos valdyba

2022 m. kovo 2 dieną vykusiame Asociacijos narių susirinkime naujai dviejų metų kadencijai išrinkti valdybos nariai. Juo tapo Vytautas Lygnugaris (valdybos pirmininkas), atstovaujantis Limarko laivininkystės kompanija, Jonas Nazarovas, DFDS SEAWAYS ir Jonas Jonikas, Baltlanta.