Dėl dokumentų galiojimo termino pratęsimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į sudėtingą dėl pasaulinės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos susiklosčiusią situaciją, susijusią su laivų įgulų pasikeitimu ir jūrininkų repatriacija:

1. Susisiekimo ministras 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.3-356 nustato, kad:

1.1. Lietuvos transporto saugos administracijos išduotų dokumentų – jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų ir šių dokumentų išdavimo patvirtinimų, taip pat specialiųjų liudijimų, kompetencijos liudijimų pripažinimo patvirtinimų bei jūrininko knygelių, kurių galiojimo terminas baigiasi jūrininko reiso, kuris dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos neplanuotai užsitęsė, metu, – galiojimo terminas pratęsiamas iki jūrininko reiso pabaigos, bet ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams nuo atitinkamame dokumente nurodyto galiojimo termino pabaigos;

1.2. susiklosčius aplinkybėms, kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos nėra galimybės atlikti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, apžiūrų ir išduoti atitinkamų liudijimų ar jų patvirtinti, liudijimų galiojimo terminas pratęsiamas trims mėnesiams nuo jų galiojimo termino ar laikotarpio, skirto liudijimui patvirtinti, pabaigos.