Laukiama priemonių mažinančių poveikį klimatui paskelbimo

2021 m. Europos Komisijos veiksmų programoje iniciatyvos, susijusios su Europos žaliojo susitarimo klimato įgyvendinimo veiksmais, kuriais siekiama sumažinti anglies dvideginio taršą 55 % iki 2030 m., bus pateiktos klimato pakete „Fit for 55“. Šios iniciatyvos, taip pat susijusios ir su laivybos sektoriumi, tikėtina bus paskelbtos 2021 m. liepos 14 d. Visą paketą sudarys 12 (ar net daugiau) pasiūlymų, iš kurių laivybai bus aktualūs:

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ETS) peržiūra, įtraukiant laivybos sektorių; „FuelEU“ jūrinio kuro reglamentas; anglies dioksido nutekėjimas  reguliavimo mechanizmas (angl. Carbon Border Adjustment Mechanism); Energijos mokesčių direktyvos peržiūra; atsinaujinančios energijos direktyvos pakeitimas, siekiant įgyvendinti naujojo 2030 m. klimato tikslo siekį; Direktyvos dėl alternatyvių degalų infrastruktūros įgyvendinimo peržiūra.