KN, „LARVIK SHIPPING“ ir „MITSUI O.S.K. „LINES“ atliks galimybių studiją dėl suskystinto CO2 ir vandenilio projekto Klaipėdoje

Atsižvelgiant į anglies dvideginio sugaudymo technologijos potencialą, KN (AB „Klaipėdos nafta“) „Larvik shipping“ (LS) ir „Mitsui O.S.K.“ Lines Ltd. (MOL) pasirašė susitarimą atlikti galimybių studiją dėl suskystinto anglies dvideginio (CO2) projekto, kuris galėtų būti įgyvendintas pasitelkus esamą KN infrastruktūrą Klaipėdoje. Šiuo tikslu bus įvertinta visa skysto anglies dvideginio vertės grandinės koncepcija Lietuvoje ir potencialiai Baltijos regione, o centras būtų Klaipėdos uostas.
Pasaulyje energetikos sistemos plėtojamos taip, kad prisidėtų sprendžiant klimato kaitos iššūkius. Anglies dvideginio surinkimas, transportavimas ir saugojimas (angl. carbon capture, utilisation and storage – CCUS) yra reikšmingai prie tvarios energetikos ateities prisidedantis technologinis sprendinys. Europos žaliojo kurso kontekste jis vertinamas kaip itin reikšmingas siekiant nulinės emisijos ekonomikos tikslo iki 2050 metų.

Vien Lietuvoje 2020 m. emisijos iš įrenginių, kuriems taikoma Europos taršos leidimų prekybos sistema (LPS), pasiekė maždaug 6 milijonus tonų CO2. Tai įpareigoja rasti tinkamiausius anglies dioksido valdymo sprendimus vietinei rinkai. Lietuvos Respublikos 2021–2030 m. Nacionaliniame energetikos ir klimato veiksmų plane anglies dioksido surinkimas nurodomas kaip viena iš perspektyvių sričių tolimesniam tyrimui dėl galimybių Lietuvoje.
Pagrindinis KN su partneriais numatytos galimybių studijos uždavinys yra nustatyti optimalų sprendinį anglies dvideginio eksportui į vieną ar daugiau CO2 panaudojimo arba galutinio laidojimo vietų Europoje. Studija taip pat įtraukia ir galimybę vertinti mėlynojo vandenilio gamybos, kaip svarbaus ir būtino sprendimo siekiant nulinės emisijos ekonomikos ateityje, potencialą.
 Atliekant šią galimybių studiją, KN prisidės savo sukauptomis žiniomis ir kompetencijomis, įgytomis statant ir eksploatuojant naftos produktų bei SGD terminalus Klaipėdoje, įvertinant, kokią funkciją ši infrastruktūra galėtų atlikti pritaikant CCUS technologiją (informacijos šaltinis www.kn.lt).