Pasiektas ES ir JK bendradarbiavimo-prekybinis susitarimas po Brexit

2020  m. gruodžio 24 d. buvo pasiektas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės  prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas po „Brexit“. Europos Komisija siūlo laikinai taikyti Susitarimą iki 2021 m. vasario 28 d. Susitarimas buvo patvirtintas Europos Tarybos lygmeniu, o Parlamentas sutiko laikinai jį taikyti. Galutinis Parlamento balsavimas numatytas 2021 m. kovo 8–11 d. plenarinės sesijos metu. Bendradarbiavimo susitarimo tekstas paskelbtas https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_trade_and_cooperation_agreement.pdf

Jūrų transporto paslaugų reglamentavimas yra aptartas susitarimo 111–113 puslapiuose.