AB „Klaipėdos nafta“ prisijungė prie Asociacijos

KN (AB „Klaipėdos nafta“) nuo 2021 m. sausio 1 dienos tapo Lietuvos laivų savininkų asociacijos (LLSA) nare. KN yra aktualu dalyvauti LLSA veikloje ir prisidėti prie geresnės bei tvaresnės laivybos, jos verslo aplinkos kūrimo, SGD laivo-saugyklos teisinio reglamentavimo tobulinimo. Būtina pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatyme yra numatyta, kad SGD terminalo veikla vykdoma ne trumpiau kaip iki 2044 m. gruodžio 31 d., o Vyriausybė ir valstybės institucijos užtikrina, kad KN ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise, pasirinkdama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, įsigyja SGD laivą-saugyklą su išdujinimo įrenginiu ir tampa jos valdytoju.