Transporto darbuotojus siekiama įtraukti į prioritetinį sąrašą dėl skiepijimo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kreipėsi į sveikatos apsaugos ministeriją dėl 2020 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina” papildymo, įtraukiant transporto (jūrų, uosto, geležinkelio, oro uostų, pašto) darbuotojus į prioritetinį sąrašą dėl skiepijimo eiliškumo.

Europos bendrijos laivų savininkų asociacija, Lietuvos laivų savininkų asociacija palankiai vertina 2020 m. lapkričio 21 d. Jungtinių Tautų rezoliuciją (MSC.473(ES.2) dėl jūrininkų, kurie pripažįstami pagrindiniais darbuotojais (“key-workers”), taip pat palaiko Tarptautinės jūrų organizacijos raginimą skiepyti jūrininkus prioritetine tvarka.

2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos jūrininkų registro duomenimis registre buvo registruota apie 6000 jūrininkų.