Atnaujintas „Oxford Economics“ ES laivybos ekonominis vertinimas

Remiantis naujausia 2018 m. informacija, Europos laivyba tiesiogiai prisidėjo prie ES Bendro vidaus produkto (BVP) 54 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į poveikį daromą kitiems susijusiems sektoriams, bendras įnašas siekia apie 149 mlrd. EUR. Pramonėje tiesiogiai dirba apie 685 000 darbuotojų, o įskaitant ir susijusius sektorius laivybos verslas sukuria iki 2 milijonų darbo vietų.

Atsižvelgiant 2018 metais Tarptautinėje jūrų organizacijoje priimtą strategiją dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš laivų, laivybos sektorius daro pažangą siekdamas šių tikslų. Tuo pačiu metu Europos laivybos sektorius susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais, kuriuos lemia prastėjanti pasaulinė ekonomikos perspektyva ir nesąžininga konkurencija dėl trečiosiose valstybėse taikomos valstybės pagalbos verslui.

https://ecsa.us3.list-manage.com/track/click?u=1c0ce76295fc7828a5d72beb0&id=5b16632f6c&e=53bac5e9fc