2009 Honkongo konvencija dėl laivų utilizavimo dar laukia savo įsigaliojimo

Honkongo konvencija , kuria siekiama pasauliniu mastu reglamentuoti saugų ir tvarų laivų perdirbimą, šiai dienai vis dar nėra įsigaliojusi. Tam kad konvencija įsigaliotų būtina išpildyti šias sąlygas. Pirma, Konvenciją turi ratifikuoti 15 valstybių. Ši sąlyga jau yra išpildyta. Antra, ratifikavusių šalių bendras laivų tonažas turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % pasaulinio tonažo. Ratifikavusių šalių laivų tonažas sudaro apie 29,5 %. Todėl, šios sąlygos išpildymas labiausiai priklauso nuo didžiausius laivų tonažus turinčių valstybių pvz. Maršalo salų (11,5 % pasaulinio laivų tonažo), ar Liberijos (12,5 %). Trečia, Konvenciją pasirašiusios valstybės turi turėti ne mažiau kaip 3 % pasaulinio laivų utilizavimo pajėgumų. Šiai dienai yra pasiektas 2,5 % rodiklis. 3 % rodiklio pasiekimas faktiškai priklauso nuo Bangladešo (1,8 % pasaulinio laivų perdirbimo pajėgumų), Kinijos (1,5 %), Pakistano (1,1 %) ketinimų ir veiksmų. 2019 m. prie Konvencijos prisijungė Indija, kuri 2012 m. neturėjo nei vienos laivų perdirbimo įmonės, atitinkančios Konvencijos reikalavimams. 2019 m. tokių įmonių Indijoje jau buvo 84. Deja, didesnio progreso pasigendama Bangladeše. Aiškesnių ženklų, kad artimiausiu metu Bangladešas, ar Pakistanas ratifikuotų Konvenciją nėra. Todėl, Konvencijos sėkmė ir jos įsigaliojimas priklauso nuo Kinijos ketinimų.