Paskelbta studija dėl socialinių aspektų laivyboje

Europos Komisijos Mobilumo ir transporto direktorato užsakymu konsorciumas, vadovaujamas bendrovės Coffey, atliko ir paskelbė studiją dėl socialinių aspektų laivyboje. Su atlikta studija galima susipažinti internetiniu adresu:

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en