Iššūkiai dėl laivo įgulų narių pakeitimo

Vienas iš didžiausių iššūkių su kuriais šiai dienai susiduria visas Europos laivybos sektorius yra laivo įgulų pakeitimas. Dėl tebevykstančių COVID-19 apribojimų daugybė jūrininkų turi pratęsti savo tarnybą laivuose. Dažniausiai jūrininkų kontraktai linijinėje laivyboje trunka iki 2 mėn., trampinėje laivyboje – iki 6-9 mėn. Neabejotina, kad darbas laive, užtrukęs ilgiau nei planuota, neigiamai veikia jūrininkų psichologiją ir sveikatą. Tarptautiniai laivybos rūmai (ang. International Chamber of Shipping) vertina, kad apie 150 000 jūrininkų laukia repatriacijos ir grįžimo namo. Tarptautinė jūrų organizacija (ang. International Maritime Organization) išplatino cirkuliarą, kuriuo kviečia valstybes palengvinti jūrininkų pakeitimą laivuose. http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.14%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Recommended%20Framework%20Of%20Protocols.pdf