Dėl jūrinių dokumentų galiojimo pratęsimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, susisiekimo ministras 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3-223 nustatė, kad:

1. jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų ir šių dokumentų patvirtinimų bei specialiųjų liudijimų, kurių galiojimo terminas baigiasi karantino laikotarpiu, galiojimo terminas pratęsiamas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

2. laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, liudijimų arba jų patvirtinimų, kurių galiojimo terminas baigiasi nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 30 d., galiojimo terminas pratęsiamas 3 mėnesius nuo jų galiojimo termino ar laikotarpio, skirto liudijimui patvirtinti, pabaigos.