Susitikimas su estų kolegomis

2019 m. gruodžio 16 d. Europos Komisija patvirtino valstybės pagalbos schemą „Socialinio draudimo įmokų sumažinimas“, kuri būtų taikoma Estijos jūrininkams (byla Nr. SA.53469). Panaši schema 2006 m. buvo planuota įgyvendinti Lietuvoje. Tačiau Prezidentas V.Adamkus vetavo įstatymo pakeitimą, motyvuodamas, kad socialinio draudimo požiūriu negalima išskirti jūrininkų iš kitų darbuotojų grupių. 2019 metais atnaujintos diskusijos tarp valstybinių institucijų, Asociacijos ir Lietuvos jūrininkų sąjungos. 2020 m. kovo 12 dieną Asociacijos vyk.direktorius Gintautas Kutka susitiko su Estijos kolegomis p. Enn Kreem, p. Jaan Kalmus, p. Indra Kaunis ir p. Natalja Tuvi bei diskutavo mokestiniais klausimais. Estijos vyriausybinės institucijos planuoja priimti ir įgyvendinti atitinkamus įstatymus dėl socialinio draudimo mokesčių sumažinimo jūrininkams nuo 2020 m. liepos 1 d.