Spaudos centras

Svarstymai Seime jūrininkų atvykimo klausimais

09 Birželio 11, Ketvirtadienis 03:00

2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitete vyko klausymai dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ projekto XIP-134.

susitikimas Centrinėje hipotekoje

09 Birželio 04, Ketvirtadienis 03:00

2009 m. gegužės 14 d. Centrinėje hipotekos įstaigoje vyko susitikimas su Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdančiuoju direktoriumi G. Kutka, AB „DFDS LISCO“ juridinio skyriaus vadovu M. Jonkumi, AB „Limarko laivininkystės kompanija“ Teisės ir korporatyvinių reikalų direktoriumi M. Petrausku, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento vyresniąja specialiste E. Vyšniauskaite bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Registrų departamento Registrų teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiąja specialiste J. Urbaite.

Nesutarta dėl naujo min. algos dydžio

09 Vasario 19, Ketvirtadienis 02:00

Tarptautinė laivybos federacija (ISF) ir Tarptautinė transporto darbuotojų federacija (ITF) nesutarė dėl naujo Tarptautinės darbo organizacijos kvalifikuoto jūrininko darbo užmokesčio minimumo. Šiai dienai nustatytas minimalus uždarbis yra 545 JAV doleriai mėnesiui.

Šalies jūrų uostų ir laivų apsaugai svarbią informaciją ištisą parą priims ir perduos šiemet pradėjęs veikti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras. Tai patvirtinta šiandien priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

EK patvirtino laivybos gaires

09 Sausio 23, Penktadienis 02:00

2009-01-21 Europos Komisija patvirtino laivybos strategiją iki 2018 m. Pilnas tekstas skelbiamas adresu: http://ec.europa.eu/transport/maritime/studies/index_en.htm

Asociacijos valdybos pirmininkas V.Lygnugaris 2009-01-23 dalyvaus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos posėdyje, kuriame bus svarstoma: 1. Klaipėdos viešojo logistikos centro techninės užduoties svarstymas; 2. Dėl užteršto grunto iš AB “Vakarų laivų gamykla” dokų; 3. Dėl Klaipėdos uosto sanitarinių zonų ribų nustatymo

Įsigalioja nauja statuto redakcija

09 Sausio 15, Ketvirtadienis 02:00

Susisiekimo ministras 2008 metų gruodžio 31 dienos įsakymu Nr. 3-527 „Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“ patvirtino naują Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto redakciją.

Lietuvos laivų savininkų asociacija pateikė siūlymus Susisiekimo ministerijai dėl Vyriausybės programos transporto srityje įgyvendinimo priemonių: 1)Vadovaudamiesi Lietuvos laivybos sektoriaus plėtros strategija (patvirtinta 2002 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Tranzito komitete) ir Lietuvos laivybos sektoriaus plėtros strategijos finansiniam ekonominiam pagrindimu (patvirtinta 2004 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimu) bei 2004 m. Europos Komisijos priimtomis Valstybės pagalbos jūrų transportui gairėmis (2004/C13/03), kurių tikslas – padidinti Europos laivybos kompanijų konkurencingumą „patogių vėliavų“ valstybių atžvilgiu parengti socialinio draudimo mokesčio, mokamo už jūrininkus, projektą. 2) Siekiant plėsti Saugios laivybos administracijos funkcijas, numatyti, kad Administracijos funkcijoms priklausytų jūrinės valstybės, jūrininko profesijos populiarinimas visuomenėje. Tuo tikslu papildysime Saugios laivybos įstatymą, bei kitus teisės aktus. 3) Peržiūrėti laivų registravimo taisykles, siekiant jas padaryti dar patrauklesnėmis, išnagrinėti galimybę įteisinti laikiną laivo įregistravimą 3 mėnesiams. 4) Parengti tarnybos Lietuvos Respublikos prekybinio laivyno laivuose statutą 5) Peržiūrėti ATPK 117(2) straipsnį „Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas“ tikslu nustatyti mažesnes nuobaudas už pažeidimus. 6) Parengti ratifikuotinų ir keistinų teisės aktų projektus, rengiantis ratifikuoti 2006 m. Tarptautinės darbo organizacijos konsoliduota jūrinė darbo konvenciją.
Asociacijos valdybos pirmininkas V.Lygnugaris šiandien 15.00 val.dalyvaus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos posėdyje uosto direkcijoje, Klaipėdoje. Posėdyje bus svarstomi šie klausimai – giliavandenio uosto techninės užduoties projekto svarstymas, bei viešojo logistikos centro techninės užduoties projekto pristatymas.

LLSA susitikimas su Seimo nariais

08 Gruodis 22, Pirmadienis 02:00

2008-12-12 Asociacijoje įvyko susitikimas su Seimo nariais, išrinktais Klaipėdos krašte. Susitikime dalyvavo Seimo nariai - A.Bilotaitė, V.Grubliauskas, V.Bacevičius, E.Jurkevičius, P.Žeimys. Asociacijos nariai supažindino Seimo narius su laivybos aktualijomis, planais.Valdybos pirmininkas V.Lygnugaris pasidžiaugė, kad nuo 2004 m.valdžios dėmesys laivybos verslui nuolatos didėja. Seimo nariai patikino, kad laivybos verslo sąlygos neturėtų būti bloginamos, priimant antikrizinį planą, bei 2009 m. valstybės biudžetą.

2008 m. gruodžio 15-16 d. LLSA vyk.direktorius G.Kutka dalyvavo konferencijoje Hamburge „Dėl 2006 m. konsoliduotos jūrinės konvencijos ratifikavimo“.

Paskyrimas

08 Gruodis 10, Trečiadienis 02:00

Lietuvos jūreivystės kolegijai – 60 metų

08 Lapkritis 25, Antradienis 02:00

Klaipėdoje įsikūrusi Lietuvos jūreivystės kolegija švenčia 60 metų jubiliejų.

„Albatroso” nominaciją įsteigė paminklo idėjos sumanytojas – Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus”. Nominacijos tikslas įvertinti asmenybes už kūrybines idėjas, garbingus poelgius ir jūrinės tematikos populiarinimą visuomenėje.

Puslapis 4 iš 4

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt