VYRIAUSYBĖ SVARSTYS TDO 2006 M. DARBO JŪRŲ LAIVYBOJE 2014 M. KONVENCIJOS PAKEITIMŲ TAIKYMO ATIDĖJIMĄ

Antradienis, 17 Sausio 2017

2013 m. birželio 13 d. Lietuva ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje. Lietuvos Respublikoje Konvencija įsigaliojo po 12 mėnesių nuo jos ratifikavimo dokumentų užregistravimo dienos, t. y. 2014 m. rugpjūčio 20 d.

2014 m. birželio 11 d. Tarptautinės darbo konferencijos 103-ojoje sesijoje buvo patvirtinti Konvencijos pakeitimai, susiję su likimo valiai paliktais jūrininkais bei reikalavimais dėl žalos atlyginimo jūrininko mirties ar ilgalaikio neįgalumo, atsiradusio dėl profesinės traumos ar ligos, atveju. Konvencijos pakeitimai Konvenciją ratifikavusioms TDO valstybėms narėms įsigalioja 2017 m. sausio 18 d. Įsigaliojus Konvencijos pakeitimams, turės būti sukurta operatyvi ir veiksminga finansinio garanto sistema, leidžianti teikti pagalbą likimo valiai paliktiems jūrininkams ir įgyvendinti reikalavimus dėl žalos atlyginimo jūrininko mirties ar ilgalaikio neįgalumo, atsiradusio dėl profesinės traumos ar ligos, atveju. Šiuo metu nėra priimta jokių konkrečių sprendimų dėl minėtos sistemos sukūrimo priemonių ir veiksmų, šie klausimai nėra reglamentuoti nacionalinėje teisėje. Įvertinus esamą situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė planuoja kreiptis į TDO generalinį direktorių dėl Konvencijos pakeitimų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje atidėjimo vieniems metams t. y. Konvencijos pakeitimai įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 17 d.

Gintautas Kutka, Lietuvos laivų savininkų asociacijos vyk.direktorius, pabrėžė, kad laivų savininkai rizikas pagal Konvencijos pakeitimuose nustatytus reikalavimus draus laivų savininkų savitarpio draudimo klubuose (P&I). „Manau, kad daugelis laivų savininkų draus savo rizikas anksčiau, nei šis reikalavimas įsigalios Lietuvoje dėl vienos paprastos priežąsties. Jų laivai plaukia į kitų valstybių, kuriose Konvencijos 2014 metų reikalavimai įsigalioja nuo š.m. sausio 18 dienos, uostus." 

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt