LIETUVOS JŪRŲ LAIVYNO KARIŠKIAMS - DIDESNĖS GALIMYBĖS

Antradienis, 23 Rugpjūtis 2016

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektą). Įsakymo projektu siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivų vadovaujantiesiems specialistams pabaigus tarnybą Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgoms priklausančiuose laivuose įsidarbinti nekariniuose jūrų laivuose. 

Įsakymo projektu siūloma nustatyti, kad Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivų vadovaujantieji specialistai, kurių pareigos yra susijusios su budėjimo laivo tiltelyje ar mašinų skyriuje užduočių vykdymu Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivuose, įgiję Įsakymo projekte nurodytą stažą, gali gauti budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių bendroji laivo talpa 500 ir daugiau, kompetencijos liudijimą, pakrančių plaukiojimo budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių bendroji laivo talpa mažiau kaip 500, kompetencijos liudijimą arba budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, kompetencijos liudijimą. Taip Įsakymo projektu siekiama sukurti sąlygas minėtiems Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivų vadovaujantiesiems  specialistams pabaigus tarnybą Lietuvos kariuomenės Karinėse jūrų pajėgose tęsti vadovaujančiojo specialisto jūrininko karjerą, t. y. gauti atitinkamą laivo įgulos laivo denio tarnybos ar mašinų skyriaus vadovaujančiojo specialisto budinčiojo kapitono padėjėjo ar budinčiojo mechaniko kompetencijos liudijimą. Įsakymo projektu siūloma nustatyti, kad darbo stažas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivuose privalo būti įgyjamas einant pareigas, susijusias su budėjimo laivo tiltelyje ar mašinų skyriuje užduočių vykdymu. Reikalavimas, kad asmens pareigos būtų susijusios su budėjimo laivo tiltelyje ar mašinų skyriuje užduočių vykdymu, yra nustatytas 1978 m. Tarptautinėje konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pakeitimais (toliau –  Konvencija) II/l taisyklės 2 punkto 3 dalyje ir III/1 taisyklės 2 punkto 3 dalyje. (Susisiekimo ministerijos informacija)

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt