TONAŽO MOKESČIO PRATĘSIMAS - AKTUALUS LAIVYBOS KOMPANIJOMS

Ketvirtadienis, 30 Birželio 2016

2016 m. birželio 15 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 381 IR 382 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Projektas yra perduotas Lietuvos Respublikos Seimui tolimesniam jo nagrinėjimui ir priėmimo procedūroms atlikti.

     Įstatymo projektas parengtas atsižvelgus į tai, kad šiuo metu galiojančią fiksuoto pelno (tonažo) mokesčio sistemą numatyta taikyti iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

Įstatymo projekto tikslas užtikrinti, kad fiksuoto pelno (tonažo) mokesčio lengvatos sistema Lietuvoje būtų taikoma ir nuo 2017 m. sausio 1 d., įvertinus tai, kad mokestinė aplinka yra vienas iš labiausiai laivybos bendrovės apsisprendimą, kurios valstybės jūrų laivų registrą pasirinkti, lemiančių faktorių, o viena iš pagrindinių priemonių, sukuriančių palankią mokestinę aplinką laivybos bendrovėms, yra galimybė taikyti fiksuotą pelno (tonažo) mokestį. Įstatymo projektu siekiama pratęsti fiksuoto pelno (tonažo) mokesčio lengvatos taikymą Lietuvoje dešimčiai metų (nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.)

Tonažo mokesčio schema yra vertinama kaip valstybės pagalba, todėl, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108  straipsnio 3 dalį, pagal kurią apie visus ketinimus suteikti ar pakeisti valstybės pagalbą Europos Komisija turi būti informuojama, kad galėtų pateikti savo pastabas. Užpildytos standartinės pranešimo apie valstybės pagalbą formos yra pateiktos Konkurencijos tarybai, kuri per atitinkamą valstybės pagalbos pranešimų sistemą perdavė minėtas formas Europos Komisijai. Standartinėse formose pateikiama informacija ir argumentacija dėl poreikio pratęsti ir keisti tonažo mokesčio schemą Lietuvoje, įvardijami tonažo mokesčio schemos pakeitimai, kuriuos siekiama įtvirtinti priimant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 381 ir 382 straipsnių pakeitimo įstatymą. 2016 m. birželio 27 d. Europos Komisija užregistravo gautą pranešimą (suteiktas bylos numeris: SA.45764).

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt