PASITARIMAS DĖL ANGLIES DVIDEGINIO IŠMETIMŲ MONITORINGO

Antradienis, 30 Birželio 2015

2015 m. birželio 22 dieną Aplinkos ministerijoje vyko pasitarimas dėl 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Susitikime dalyvavo susisiekimo ir aplinkos ministerijų, Lietuvos saugios laivybos administracijos, Lietuvos laivų savininkų asociacijos bei nacionalinio akreditavimo centro atstovai.

Reglamentas taikomas visiems laivams didesniems nei 5000 bt, išskyrus karo, žvejybinius, žuvų apdorojimo, nekomercinius laivus. Pasitarimo dalyviai vieningai reglamentą traktuoją kaip naštą verslui. Tačiau, Europos Parlamentas, nesant tarptautiniams įsipareigojimams mažinti anglies dvideginio išmetimus, priėmė minėtą reglamentą. Reglamentas taikomas visų vėliavų laivams, kurie įplaukia į valstybės-narės juridikcijai priklausiančius uostus.

Ne vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 31 dienos laivybos bendrovės tikrintojams privalės pateikti savo laivo stebėsinos planą. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos laivybos bendrovės, remdamosi įvertintu stebėsenos planu, vykdo kiekvieno laivo kiekvieno reiso ir per metus išmetamo anglies dvideginio kiekio stebėseną. Pradedant nuo 2019 m. ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. laivybos bendrovės Europos Komisijai ir atitinkamos valstybės paskirtai institucijai pateikia išmetamųjų dujų ataskaitą. Tikėtina, kad ataskaitos pateikimas bus unifikuotas ir vyks on-line rėžimu.  Tiek stebėsenos planą, tiek ataskaitas patvirtins, tiek atitikties dokumentą išduos tikrintojai.  Šiai dienai Lietuvoje kranto įrenginius tikrina ir atitikties dokumentus išduoda bendrovės Biuro Veritas, bei DNV. Laivams tokius sertifikatus išduoti galės bendrovės, kurios bus akredituotos tokiai veiklai EEE valstybėse.

Iki 2017 m. liepos 1 dienos būtina informuoti Europos Komisiją apie priimtas įstatymines sankcijas už šio reglamento nuostatų nevykdymą. Todėl, greičiausiai bus papildytas administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt