2006 MLC konvencijos pataisos

Pirmadienis, 16 Kovas 2015

2014 m. birželio 11 d. Tarptautinės darbo organizacijos 103-oje sesijos metu buvo pritarta 2006 m. Tarptautinės darbo jūroje konvencijos pakeitimams. Šių pakeitimų poveikis buvo aptartas susisiekimo ministerijoje vykusiame pasitarime.

Konvencijos pakeitimais yra siekiama sukurti ir įtvirtinti finansinio garantą sistemą, kuri apimtų:

  • Atlyginimų      ir kitų išmokų, kurių laivo savininkas nesumokėjo jūrininkui pagal jo      darbo sutartį, atitinkamą kolektyvinę sutartį ar laivo vėliavos valstybės      nacionalinę teisę, bet už ne ilgesnį nei keturių mėnesių laikotarpį, už      kurį buvo nesumokėtas toks atlyginimas ar tokia išmoka;
  • Išlaidos      susijusios su jūrininko repatriacija.

Konvencijos pakeitimai bus laikomi priimtais, jei iki 2016 m. birželio 18 d. TDO generalinis direktorius negaus oficialaus nepritarimo iš daugiau kaip 40 procentų Konvenciją ratifikavusių TDO narių, kurių laivynai sudaro ne mažiau nei 40 procentų visų Konvenciją ratifikavusių TDO narių laivyno bendrosios talpos. Įvertinus į tai, nerealu tikėtis, kad pakeitimai neįsigalios, todėl jau šiandien reikia kalbėti apie šių pakeitimų įgyvendinimą.

Laivo savininko (darbdavio) pareiga užtikrinti jūrininkų repatriaciją yra įteisinta ir daugelyje kolektyvinių sutarčių. Laivų savininkai draudžia savo atsakomybę Tarptautinės laivų valdytojų civilinės atsakomybės draudimo klubuose (Protect&Indemnity) tuo atveju, jei jūrininkas dėl ligos, sužalojimo (arba jo mirties atveju) negali toliau vykdyti savo pareigų ir turi būti repatrijuotas.

Draudimas turi apimti ir tokias rizikas kaip jūrininkų repatriacija laivo savininko nemokumo atveju, kuomet laivas paliekamas be priežiūros arba laivybos bendrovė nustoja vykdyti ūkinę veiklą.

Įsigaliojus Konvencijos pakeitimams, laivų savininkams neabejotinai didės draudimo išlaidos. Būtina pabrėžti, kad šiai dienai nėra aišku, ar atsakomybės dėl nesumokėtų atlyginimų rizikas draus Tarptautinės laivų valdytojų civilinės atsakomybės draudimo klubai (Protect&Indemnity). Jei laivų draudimo klubai nesiims šių rizikų draudimų, laivų savininkams kils problemų ne tik dėl didėjančių draudimo įmokų, bet ir tokias paslaugas priimtinamomis sąlygomis teikiančių draudimo institucijų buvimo draudimo rinkoje. Akivaizdu, kad laivybos verslo bendrovės, nekeičiant nacionalinių teisės aktų ir nenumatant kompensacinių mechanizmų, būtų išskirtos iš kitų verslo šakų, kuomet tik dabdaviui perduodama visa verslo rizika.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt